Bedankt voor het bezoeken van mijn site

Of je hier nu komt als iemand met een onvervulde tweede kinderwens, of als iemand met interesse in een verhaal over secundaire kinderloosheid, je bent welkom om mee te lezen!

Jouw toekomst, mijn toekomst

Hoe zag jouw toekomst er vroeger uit?

Wilde je een kind of wilde je kinderen? Wilde je juist geen kind of geen kinderen?

Hoe voelde dat? Voelde jij wat ik voelde?

Ik voelde dat het zeker zou gaan gebeuren. Zouden jouw dromen, net als mijn dromen “gewoon” waar worden? Mijn dromen wel! Tenminste... daar was ik tot juli 2012 zeker van. Ik had immers al een goede gezonde zwangerschap gehad en een gezonde zoon op de wereld gezet. Ik hoop dat jouw kinderwens(en) vervuld zijn en dat wat ik schrijf onbekend is. Alles in en rondom mijn wereld is veranderd sinds wij (tot nu toe) secundair kinderloos zijn. Lees meer over mij of mijn verhaal als korte publicatie in het Freya Magazine.

Taboe doorbreken, informeren en herkenning bieden

Via deze blog wil ik een taboe doorbreken en informeren over mijn ervaringen in het dagelijks leven met secundaire kinderloosheid, zodat ook jij de andere kant van de gouden medaille "huisje, boompje, beestje" kunt zien. Een kant die ik voor onze tweede kinderwens niet kende omdat het niet aan de orde was. Een kant die mij in alle opzichten een ander persoon heeft gemaakt met een andere kijk op het leven. Ik zie nu in, dat het leven van mensen zonder kind(eren) onzichtbaar was voor mij en ik begrijp het als jij mijn blog met verbazing leest.

Ik hoop ook dat ik herkenning biedt aan wie ook een volgende onvervulde kinderwens heeft. Secundaire Kinderloosheid betreft niet alleen de wens voor een tweede kind, maar speelt net zo goed bij het gemis aan een derde, vierde of volgende kind om voor te mogen zorgen.

Onvruchtbaarheid, (on)gewenste kinderloosheid en miskraamverdriet op internet

Als je met Google zoekt, vind je veel informatie over miskramen, onvruchtbaarheid en kinderloosheid. Bezoek gerust de website van Freya, een vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, de site over herhaalde miskramen of stichting Lieve Engeltjes.

Herkenning voor hen met onvervulde tweede kinderwens

Er is minder specifieke informatie over Secundaire Kinderloosheid te vinden. Ik ben dan ook blij dat secundair kinderlozen mijn blog vinden en zich kunnen herkennen in de thema's waar ik over schrijf. Thema's die gaan over het leven in "twee werelden"; de kinderwereld en de wereld van ongewenste kinderloosheid. Naast elkaar of door elkaar.

Ook stilte kent een verhaal

Iets dat er niet is en wat "nooit iets is geweest" is niet voor iedereen onzichtbaar. Het is iets geworden waar ik nu oog voor heb gekregen. Iets dat eerder niet aan de orde was. Iets dat wat er wezenlijk is wordt gezien en krijgt aandacht. Dat wat er wezenlijk niet is, wordt vaak niet gezien en er wordt niet over gesproken. Dat maakt het direct een van de belangrijkste knelpunten waar ik met mijn onvervulde kinderwens tegenaan loop en waarover ik ga schrijven.

Zwangerschapsaankondigingen via Facebook en dikke buiken bij de evenementen waar ik met mijn enigst kind naar toe ga, zijn aan de orde van de dag. Dat wordt gezien en vaak ontvangt de "blijde verwachting" positieve aandacht. Die aandacht is voor mij een "trigger". Het staat in schril contrast met de andere kant van de glimmende medaille, het stille, vaak verdriet, dat ook een eigen verhaal kent. Het verhaal dat ook gezien wil worden en dat moeilijk gezien kan worden door de secundair kinderloze als zij de enige is die dit moet zien. Beide zijden hebben elk hun eigen recht van bestaan en kunnen elkaar pas zien als zij allebei een gezicht hebben.

Secundaire kinderloosheid en zwangerschappen op facebook

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
 • The information in this article is really unique and useful for me.
  Thanks for post
  Great blog!

  0 Like Short URL:
 • Guest - Madison Harvey

  Hi,

  Much obliged to you for your article. It improved and furthermore influenced me to cry once more.

  I completely observed myself when you discussed azoospermia and in your line ' or my sister's decision to remove me of her life '. I feel less more odd at this point. Is that tragic? I'm likewise a self observer and experience difficulty making new companions, in spite of the fact that I'm a social butterfly.

  I couldn't read your full article since tears came in my direction. I think I feeel more tragic about my being sad than a kid missing in my life. I should sound self driven however I'm simply being straightforward with myself (after a considerable measure of self theory).

  You discuss being with your family (relatives) yet it's hard being content with others' children and nobody needs to be around miserable individuals. I feel more like partner myself with outsiders who have lesser sign of our battle so we can be more ourselves around them and lesser of obliging them with 'refreshes on our family arranging'. You can't generally enlighten everybody regarding what we are battling with, therapeutically..

  I'm satisfied with being childless in light of the fact that I have a minding and understanding spouse yet it's hard to expedite my significant other a similar page. He has confidence in 'securing' things that can be purchased by cash. Some of the time that makes me figure he doesn't love me and couldn't care less whose tyke I'm bearing.That is me supposing waste.

  We've had one unsuccessful IUI with contributor sperm and another is in process however I don't have high expectations. We should be rationally prepared for IVF yet am I? For what reason wouldn't we be able to be all the more tolerating of our imperfections? We can't have kids, is it extremely such a major ordeal. We are in any case coming up short essay help on characteristic assets. The planet ought to actually be expressing gratitude toward us!

  Hv a decent night, everybody.

  from High St, Battle TN33 0AG, UK
  0 Like Short URL:
 • FM Whatsapp latest apk download is a MOD of WhatsApp for Android that adds functions to the original development in terms of privacy and file transfers.

  0 Like Short URL:
 • Guest - Max

  http://prophecology.ydstudios.ph/members/neruku25/ varicose veins - These blue, spiny spider webs that affect your legs, arms and body look terrible, but likewise become annoying. They become itchy, but scratching can lead them to become ulcerated. A specialized dermatologist will have a variety of treatments to offer, both surgical and non-surgical.

  0 Like Short URL:
 • I was on your website and reading your blog..I really like your post because it contains a lot of interesting information which I like the most. I am bookmarking your page for later use, so keep updating. Vape Boxes

  0 Like Short URL:
 • Amazing blog! The information offered is extremely enlightened and a
  great deal to pay attention. Labelprintingco.co.uk

  0 Like Short URL:
 • The information provided here was really helpful. Thanks for sharing this outstanding article

  0 Like Short URL:
 • Guest - Joshua

  You have spent a lot of your free time on the Facebook. I hope you are talking with people who guide you in the positive way. Happy to visit your story. http://www.rightnowcleaning.com

  0 Like Short URL:
 • Guest - Harry

  I completely read the stuff that you write over here and try to focus on the words that you going to tell us. The information is legal that you describe on here.online escorts London singles

  0 Like Short URL:
 • Thank you so much! I hope to see more updates from you, it's very helpful for me.
  hotmail sign in

  0 Like Short URL: